אתר האינטרנט של העירוב בוינה

התרגום לעברית טרם הושלם.

מידע נוסף ועדכון אקטואלי תמצאו בגרמנית ובאנגלית.The Vienna Eruv - Contact: info@Eruv.at - Tel: +4369912160880 or +4369911036166